ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII, EDUKACJI i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

img

Formy pomocy

Konsultacja indywidualna

Jest to spotkanie, podczas, którego omawiane są trudności z jakimi osoba przychodzi. Wynikiem takiej konsultacji jest decyzja o najskuteczniejszej formie pomocy psychologicznej.

Koszt: 100zł (50min)

 

Psychoterapia indywidualna

(dzieci, młodzieży, dorosłych)

Podczas sesji terapeutycznych pracuje się nad rozwiązaniem problemów psychologicznych, które dotyczą osoby. Rozpoznaje się negatywne emocje, przykre doświadczenia, bolesne wspomnienia, lęki, obawy, potrzeby. Dzięki temu dochodzi do pozytywnych zmian, które wpływają na całe życie.

Koszt: 100zł (50 min)

 

Systemowa terapia rodzin

Spotkanie całej rodziny odbywają się w celu rozwiązania trudności i problemów z jakimi borykają się jej członkowie. Spotkania mają również wpływ na poprawę relacji  wewnątrzrodzinnych oraz ustąpienie trudności lub objawów jednego z jej członków.

Spotkania prowadzone przed dwójkę psychoterapeutów. Sesje odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Koszt: 200zł (60 min)

 

Systemowa terapia małżeństw i par

Terapia ma na celu poprawę relacji w parze. Pomaga zażegnać stare konflikty, wypracować skuteczne sposoby komunikacji, rozwiazywania bieżących problemów, umiejętność dostrzegania i komunikowania potrzeb oraz oczekiwań.

Spotkania prowadzone przez jednego lub dwójkę psychoterapeutów. Sesje odbywają się co dwa tygodnie.

Koszt: 150zł (60 minut)

Konsultacje wychowawcze dla rodziców

Spotkania mają na celu rozpoznanie problemów i trudności wychowawczych rodziców oraz pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzic-dziecko. Podczas spotkań rodzice doskonalą umiejętności porozumiewania się z dzieckiem i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Koszt: 100zł (50 minut)