ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII, EDUKACJI i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

img

Zespół SELF

Zespół SELF powstał z myślą zarówno o osobach poszukujących pomocy psychoterapeuty, jak i o tych, które chcą nabyć wiedzę psychologiczną i nowe umiejętności. 

Szeroka oferta konsultacji i form psychoterapii pozwoli każdemu znaleźć coś odpowiedniego dla jego potrzeb, problemów, dylematów.

 

mgr Katarzyna Rudnicka - psycholog, dyplomowany psychoterapeuta systemowy

Zasada, którą kieruję się w mojej pracy terapeutycznej mówi, że bardzo ważne jest odkrywanie mocnych stron osoby i wykorzystywanie ich do przezwyciężenia trudności, z którymi do mnie przychodzi. Jej istotą jest indywidualne podejście do każdego człowieka oparte na najnowszej wiedzy, doświadczeniu, empatii i szacunku.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W toku dalszego kształcenia przeszłam całościowe, czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii dające uprawnienia do pracy indywidualnej, z rodzinami oraz parami, w Ośrodku Szkoleń Systemowych (ośrodek posiada certyfikat PTP). Doświadczenie zdobywałam na praktykach i stażach oraz pracując w różnych placówkach (poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dla dorosłych, szkoła podstawowa, dom dziecka, szkoła rodzenia, szpital, uczelnia wyższa), gdzie prowadziłam psychoterapię, warsztaty psychologiczne i szkolenia oraz zajecia dla studentów.

 

mgr Katarzyna Morajda - psycholog, dyplomowany psychoterapeuta rodzinny

Jestem psychologiem, psychoterapeutką. Doktorantką w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Jestem w trakcie zdobywania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pozostaję w regularnej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy z rodzinami oraz pacjentem indywidualnym w poradniach specjalistycznych, ambulatorium, szpitalach psychiatrycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w gabinecie prywatnym. Od kilkunastu lat pracuję z osobami w kryzysie, prowadzę terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię rodzin, par. 

W pracy psychoterapeutycznej szczególnie ważne jest dla mnie koncentrowanie się na pozytywnych cechach osoby oraz zapewnienie jej możliwość bezpiecznego rozwoju. Staram się pomagać ludziom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych w osiągnięciu wewnętrznego spokoju. Podczas spotkań wspólnie z nimi wprowadzam pozytywne zmiany w ich życiu, dążąc do przywrócenia życiowej równowagi.

 

mgr Dorota Jurek - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii przy Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, prowadzącą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jako psycholog pracowałam i odbywałam staże w placówkach edukacyjnych (w szkole specjalnej, gimnazjum, liceum, szkołach policealnych), Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym oraz w poradniach zdrowia psychicznego i w gabinecie prywatnym jako psychoterapeuta. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego.

Metodą, która jest mi najbliższa i zgodnie z którą pracuję, jest psychoterapia psychodynamiczna. Wspólnie z osobą, której pomagam, poszukuję nieświadomych przyczyn trudności i objawów, z którymi się zmaga, a po uzyskaniu wglądu, nowych, bardziej przystosowawczych sposobów działania. Zapewniam pełną dyskrecję, życzliwość oraz opiekę certyfikowanego superwizora PTP.


mgr Aleksandra Tołpa pedagog, psychoterapeuta

Jestem pedagogiem, absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie, kierunek - pedagogika, specjalizacja-pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej, organizowane przez  Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Babińskiego w Krakowie. Od 2007 roku pracuje z młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie. Od 2009 roku jestem wolontariuszem w Ośrodku Rehabilitacji w Pałęgach dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych. Odbywałam praktykę zawodową w Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Krakowie. Ukończyłam szkolenie na temat mediacji i rozwiązywania konfliktów prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci. Pracuję jako psychoterapeuta w swoim prywatnym gabinecie w Krakowie.  Współpracuję z Salwatoriańskim Ośrodkiem Szkoleniowo-Terapeutycznym. 

Prowadzę psychoterapię osób z zaburzeniami osobowości, stanami lękowymi i z depresją. Pomagam tym, którzy mają problem w relacjach z innymi, nie potrafią zrealizować swojego potencjału, posiadają zaniżoną samoocenę, brak pewności siebie, oraz mają obniżone  poczucie własnej wartości.