ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII, EDUKACJI i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Warsztaty

Rozwój dziecka krok po kroku

Rozwój dziecka to skomplikowany proces, któremu rodzice nie tylko przyglądają się z boku, ale chcą w nim też aktywnie uczestniczyć. Każdy jego etap wiąże się z innymi wyzwaniami, specyfiką przeżywania i zachowania dziecka, których zrozumienie jest niezwykle ważne zarówno dla budowania z nim relacji jak i udzielania mu niezbędnego wsparcia w trudnym nieraz procesie dorastania.

Warsztaty, które proponujemy pozawalają uzyskać wiedzę na temat prawidłowego przebiegu rozwoju dziecka i możliwości jego wspierania.

Warsztaty składają się z trzech niezależnych od siebie bloków dotyczących rozwoju dziecka w określonym wieku. Można wziąć udział we wszystkich blokach lub wybrać tylko jeden.


Blok I: dotyczy wczesnego dzieciństwa (0-6 lat)
Blok II: dotyczy młodszego wieku szkolnego (7-12 lat)
Blok III: dotyczy wieku dojrzewania (13-18 lat)


Grupy warsztatowe liczą od 6 do 12 uczestników. Każdy blok składa się z dwóch 2-godzinnych spotkań. Szczegóły oraz informacje dotyczące terminu można uzyskać telefonicznie lub mailowo - patrz niżej lub zakładka "Kontakt".

 

Koszt udziału w jednym bloku to 100 zł od osoby. Udział we wszystkich blokach to koszt 250 zł.

Informacje i zgłoszenie udziału: tel.: 534 999 581  e-mail: aleksandra.tolpa@wp

 

 Wychowanie bez obaw

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania. Dotyczy on prawidłowych i nieprawidłowych postaw rodzicielskich i sposobów oddziaływania na dziecko, umiejętności dobrej komunikacji pomiędzy członkami rodziny, dostrzegania wzajemnych potrzeb. Warsztat pomaga również poradzić sobie z sytuacjami, w których nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze.


Warsztat obejmuje dwa spotkania (każde po 2 godziny). Grupy warsztatowe składają się z 6 do 12 uczestników. Szczegóły oraz informacje dotyczące terminu można uzyskać telefonicznie lub mailowo - patrz niżej lub zakładka "Kontakt".

 

Koszt udziału w warsztacie to 100 zł

Informacje i zgłoszenie udziału: tel.: 534 999 581  e-mail: aleksandra.tolpa@wp