ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII, EDUKACJI i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Oferowane formy pomocy

Konsultacja psychoterapeutyczna

To wstępne spotkanie, podczas którego psycholog zapoznaje się z problemem, z którym przychodzisz i wspólnie ustalacie najbardziej odpowiednią dla Ciebie formę pomocy. Przed podjęciem takiej decyzji proponujemy od jednego do trzech spotkań konsultacyjnych, które poprzedzają rozpoczęcie właściwej terapii.

Koszt: 100 zł

Psychoterapia indywidualna

To cykl spotkań z psychoterapeutą, w ramach którego pracujemy nad rozwiązaniem problemu, wyeliminowaniem jego przyczyn oraz zdobyciem nowych umiejętności radzenia sobie z podobnymi problemami w przyszłości. Spotkania takie dają również możliwość głębszego poznania siebie i pracy nad własnym rozwojem.
Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, każda z nich trwa ok. 50 minut.

Koszt: 100 zł za każdą sesję

Terapia rodzinna

To spotkania całej rodziny z psychoterapeutą. Mają one na celu wsparcie rodziny w trudnej dla niej sytuacji i pomoc w rozwiązaniu problemu, z którym borykają się jej członkowie. W trakcie takich spotkań nabywa się także nowe umiejętności związane z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, poprawą komunikacji miedzy członkami rodziny, lepszym rozumieniem siebie nawzajem.
Spotkania odbywają się z udziałem dwóch psychoterapeutów, raz w miesiącu. Każde trwa ok. 90 min.

Koszt: 200 zł za każdą sesję

Terapia małżeństw i par

To cykl spotkań z psychoterapeutą lub dwójką psychoterapeutów, w którym uczestniczą partnerzy lub małżonkowie. Celem tych spotkań jest rozwiązanie problemu pary, poprawienie relacji w związku oraz lepsze poznanie własnych potrzeb i oczekiwań.
Spotkania odbywają się raz na trzy tygodnie, trwają ok. 60 min.

Koszt: 150 zł za każdą sesję

Terapia grupowa

To spotkania odbywające się w stałym gronie od 6 do 12 osób z udziałem jednego lub dwóch terapeutów. Osoby uczestniczące w spotkaniach borykają się z podobnymi problemami. W trakcie sesji dzielą się własnymi doświadczeniami oraz zdobywają wiedzę i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu, każde trwa od 60 do 120 min.

Koszt: 50 zł za godzinę

Psychoedukacja i warsztaty psychologiczne

To spotkanie lub cykl spotkań dotyczących konkretnego zagadnienia. Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z danym tematem. Proponujemy między innymi warsztaty dla rodziców, wychowawców i nauczycieli oraz zajęcia skierowane do kobiet, wspierające ich rozwój i przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz grupy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci. Oferujemy ponadto możliwość uczestnictwa w tematycznych grupach wsparcia (takich jak trudności w relacji z nastolatkiem czy rozwód).

Koszt udziału uzależniony jest od specyfiki spotkań.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na: www.czytelnia.self.krakow.pl