ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII, EDUKACJI i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

img

Współpraca

Pracownia Psychoterapii DIALOG

Pracownia Psychoterapii Dialog powstała z myślą o osobach, które chcą skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. Tworzą ją wspólnie nauczyciele, absolwenci i osoby związane z  Ośrodkiem Szkoleń Systemowych (jednym z niewielu ośrodków w Polsce posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), co daje gwarancję ich rzetelnego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 
Prowadzimy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin, psychoterapię małżeństw i par. Pracujemy głównie w podejściu systemowym oraz psychodynamicznym. Podejście systemowe zakłada ujmowanie każdego człowieka nie tylko poprzez pryzmat jego indywidualnych cech, ale również szerszego kontekstu, w którym on funkcjonuje. Podejście psychodynamiczne koncentruje się na odkrywaniu i rozumieniu wewnętrznych, nieuświadomionych mechanizmów działania i rozumienia rzeczywistości.

 www.szkoleniasystemowe.pl/psychoterapia

 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AGAJA

www.agaja.pl