ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII, EDUKACJI i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

img

Współpraca


Szkoły podstawowe i gimnazja 

Zespół SELF współpracuje ze szkołami organizując na terenie szkoły grupowe zajęcia psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci oraz warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Zajęcia psychoterapeutyczne kierowane są dla dzieci z określonymi trudnościami uniemożliwiającymi im nawiązanie prawidłowych relacji z rówieśnikami (np: nieśmiałość, agresja, nadpobudliwość). Zajęcia psychoedukacyjne przeznaczone są dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii, dyskalkuli.

Oferta dla nauczycieli obejmuje zagadnienia dotyczące trudności rozwojowych dzieci, sposobów radzenia sobie z nimi podczas zajęć lekcyjnych oraz dostrzegania i wzmacniania mocnych stron uczniów.


Rodzinne Centrum Położnicze KOALA

www.koala.krakow.pl

 

Ranczo Ostoja (hipoterapia)

Hipoterapia  to specyficzna metoda  rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  polegająca na włączeniu konia w proces terapii. Obecność konia jako „współterapeuty”  daje wyjątkowe, niespotykane w innych terapiach możliwości.  Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie lekarza.

Zajęcia prowadzone są dla osób po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, upośledzonych umysłowo, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), niedostosowanych społecznie. Dzięki hipoterapii następuje między innymi :  poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie samodzielności, zwiększenie poczucia własnej wartości, relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

 

Centrum Szkoleniowe Endeleza

Centrum Szkoleniowe „ENDELEZA”, jest prężnie rozwijającą się firmą na rynku szkoleniowym w Polsce. Podstawowa oferta obejmuje szereg warsztatów, pozwalających na zbudowanie ścieżek edukacyjnych oraz profilaktycznych gwarantujących rozwój i podniesienie kompetencji. Podczas spotkań staramy się pokazać jak ważne jest dbanie o zdrowie i życie własne oraz innych ludzi.

Nasi Instruktorzy posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć, dobierają odpowiednie metody, techniki do charakteru grupy.

Proponujemy:

·         szkolenia, warsztaty medyczne

·         szkolenia, warsztaty profilaktyczne

·         szkolenia, warsztaty biznesowe

·         szkolenia, warsztaty dla nauczycieli

·         szkolenia, warsztaty dla uczniów

 

 

tel: 502 508 514, 666 346 112

e-mail: kontakt@endeleza.pl 

adres: ul. Legnicka 24/45, 31-216 Kraków

www: endeleza.pl